Bemutatkozunk


Györe Baranya és Tolna megye határán, a Mecsek lábánál fekvő 650 lelket számláló község. A feljegyzések szerint már a 17. században működött iskola a faluban.

A II. Világháborúig két iskolában tanultak a gyerekek; a katolikus templom mellé épült magyar, és az evangélikus templom mellett álló német nyelvűben. A háború után egy iskolában folyt a tanítás, a magyar anyanyelvűben./ A sváb családok nagy részét kitelepítették./ A „ német „ iskola épületét később óvodává alakították.

 1965-ben Izményhez körzetesítették a györei iskolát. /Akkor ott volt nagyobb a gyermeklétszám./ Az új épület elkészültéig különböző épületekben folyt a tanítás a szomszéd községben.

1989-ben, a két község szétválásakor, indult újra a tanítás Györében, 8 osztállyal, német nyelvoktatóként, három épületben.
A jelenlegi iskola Györe Község Önkormányzata  által, jelképes összegért megvásárolt, használaton kívüli evangélikus templom megmentésével, átépítésével jött létre 1994-ben.  Az intézményben jelenleg  8 osztályban folyik az oktató-nevelő munka.
Az eltelt 20 év folyamán ragaszkodtunk azokhoz az elvekhez amelyek szellemében iskolánkat alapítottuk: olyan  oktatási intézményt fenntartani, ahol a gyermekek szükségleteit egyénre szabottan elégíthetjük ki, és egy olyan védett és szeretetteljes környezetet biztosítani számukra, ahol nyugodtan fejlődhetnek. Mindezt barátságos falusi  környezetben.
Tapasztalatunk szerint a gyermekeknek egyéni foglalkozásra van szükségük, és erre a környező iskolák közül – tekintve az alacsony osztálylétszámot-leginkább nekünk van lehetőségünk.
Családias környezetben kívánunk használható tudást adni tanulóinknak.

Célunk: kiegyensúlyozott, a társadalmi együttélés normáit betartó, önálló személyiségeket nevelni,  a lehető legtöbb tapasztalatot, élményt nyújtva tanulóinknak.

Jöjjön, és ismerkedjen meg iskolánkkal!    Szeretettel várjuk!

 

 

AMIBEN MI MÁSOK VAGYUNK…

– Az  iskolánk  kislétszámú osztályokkal működik, így lehetőségünk van a gyerekekkel személyesen foglalkozni.

– Iskolánk felvállalja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált oktatását. Maximálisan figyelembe vesszük a Szakértői Bizottságok javaslatait és a gyermekeket egyéni haladási terv
szerint oktatjuk.

 

OLYAN ISKOLÁT SZERETNÉNK…

-Ahol jól érzi magát a tanuló és tanára
-Ahol minden tanuló megtalálja azt, amit felnőttként csinálni szeretne.
-Ahol a sajátos nevelési igényű, vagy hátrányos helyzetű tanulók is képessé válnak  továbbtanulásra
-Csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcok számát, ugyanakkor ránevelni őket az olykor jelentkező kudarcok elviselésére is.
-A tantervi anyag differenciálásával esélyt adni mindenki tehetségének, adottságának kibontakoztatásához.
-Integrált oktatással kis létszámú osztályokkal, egyéni fejlesztéssel és felzárkóztatással az esélyegyenlőséget minden gyermek számára biztosítsuk és fenntartsuk.

 

 

 Az iskola tantestülete nevében:

                                                                                                                 László Olga
                                                                                                                    igazgató