„Egymásról, egymásnak”


A szeptemberi mérföldkő lezárulása után októbertől, a résztvevő gyerekek összetétele átalakult. Az 5-6. évfolyamosok maradtak a célkorosztály, csak a gyerekek cserélődtek, részben az új tanévtől.

A csoport állandó létszáma 12 fő. A foglalkozások időpontja, péntekenként 45 percesek.

Októberi témáink voltak:

-Októberi központi témánk az iskolai házirend volt.

 1. 10. 05. (2×45 perc)

-Saját iskolai házirendünk átolvasása, átböngészése, ismeretanyag készítése belőle a partneriskola számára.

 

 1. 10. 12.(45 perc)

-A testvériskolától kapott házirend vizsgálata, átolvasása, hasznos ötletek, példák kigyűjtése, belőle ismeretanyag készítése.

 

 1. 10. 19.(45 perc)

-Az előzetes kutatómunkák alapján, a két intézmény házirendjének összehasonlítása.

A különbözőségek és az azonosságok felismerése.Novemberi témáink voltak:

Novemberben a két intézmény szűkebb, majd tágabb környezetét Györe- Magyarkeszi községeket hasonlítottuk össze, vetettük vizsgálat alá, a rendelkezésünkre álló, összegyűjtött ismeretek alapján.

 1. 09.(2x 45 perc)

-Saját iskolánk épületének lerajzolása a magyarkeszi diákok számára. A különleges épület kihangsúlyozása az ábrázolás során.

11.16. (45 perc)

-Iskolánk és szűkebb környezetének bemutatása testvériskolánk diákjainak egy PPT készítésével.

11.23.(45 perc)

-Az intézményeket körülvevő tágabb környezet, a községek feltérképezése (fontosabb, épületek, terek, utcák, parkok).

 1. 30.(45 perc)

-Györe község címerének lerajzolása, Magyarkeszi címerének lerajzolása, és azok összehasonlítása egy mással.Decemberi témáink voltak:

Decemberi témakörünk mottója volt: „Ahány ház annyi szokás”

Az iskolai hagyományok, szokások fontossága az intézmény életében.

12.07. (2×45 perc)

-Az iskolánkban működő állandó programjaink összegyűjtése és leírása, fotókkal dokumentálva, egy PPT készítésével a partneriskola diákjai számára.

 

12.14.(2×45 perc)

-Az iskolai hagyományok, szokások fontossága a két intézmény életében, azok összehasonlítása.

Karácsonyi üdvözlőlap készítése Magyarkeszi diákjainak.Januári témáink voltak:

Januári foglalkozásainkon a két intézmény szűkebb és tágabb értelembe vett földrajzi környezetének megismerése és azok összehasonlítása volt a cél (domborzat, vízrajz, időjárás).

 1. 01.04.(45 perc)

-Györe földrajzi fekvésének behatárolása, a terület domborzati, vízrajzi jellemzőinek meghatározása.

01.11. (45 perc)

-Magyarkeszi földrajzi fekvésének behatárolása, a terület domborzati, vízrajzi jellemzőinek meghatározása.

A két terület összehasonlítása.

 

01.18. (45 perc)

– Györe és tágabb környezetének gazdasági élete: mezőgazdaság, ipar.

 

01.25. (2×45 perc)

– Magyarkeszi és tágabb környezetének gazdasági élete: mezőgazdaság, ipar.

– A két terület összehasonlítása az összegyűjtött információk alapján.Februári témáink voltak:

Februárban a két település fennmaradt népszokásaival, hagyományaival kapcsolatban végeztünk kutató munkát. A különbözőségeket és azonosságokat tártuk fel a témakörön belül.

02.01.(2×45 perc)

-A györei szalagos népviselet bemutatása.

-Kutatás az interneten a magyarkeszi népviselettel kapcsolatban, annak bemutatása.

-A két népviselet összehasonlítása.

02.08. (2×45 perc)

-A györei hagyományok, népszokások kutatása, ismeretanyag készítése PPT formájában a testvériskola számára.

 

02.15. (45 perc)

– A magyarkeszi hagyományok, népszokások vizsgálata.

02.22. (45 perc)

– A két település hagyományainak, népszokásainak összevetése, hasonlítása egymással. Azonosságok keresése.

 Márciusi témáink voltak:

 

03.08.(45 perc)

– Múlt és jelen: kutakodás iskolánk múltjában, azok összehasonlítása. A múlt képei: régi tablók böngészése az iskola folyosóján. Történetek felidézése régebbi tanárainkról és diákjainkról.

03.22.(2x 45 perc)

– Egészséges életmóddal kapcsolatos programjaink az iskolában: A víz világnapja alkalmából minden évben megtartjuk a Happy- hetünket. A gyerekeket vízzel kapcsolatos játékos feladatok, vetélkedők, víz-bár várja.

03.29.(2×45 perc)

– Az egészséges életmódhoz kapcsolódik az iskola szűkebb és tágabb környezetének tisztán tartása.

Tavaszi szemétszedés az iskola körül és a faluban.

 

Áprilisi témáink voltak:

04.05. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

„Mutasd a ruhatárad, és megmondom, hogy ki vagy!”

A divat és annak szerepe a két intézmény tanulóinak körében.

04.12. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Infokommunikáció

04.26. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

A sport és hobbi jelentősége a két intézmény életében.

Májusi témáink voltak:

A partneriskola és a mi iskolánk régiójának tágabb vizsgálata. A földrajzi fekvésük sajátosságai.

05.03. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Téma: Györe és Magyarkeszi Tolna megyén belül:domborzat, vízrajz időjárás vizsgálata.

05.10. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Téma:Tolna megye megyeszékhelye és annak nevezetességei.

05.17. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Téma:Tolna megye nevezetes és fontosabb települései.

 

Júniusi témáink voltak:

A partneriskola és a mi iskolánk régiójának tágabb vizsgálata. Kultúra és hagyomány.

06.06. (45 perc) 14.00-14.45.

Téma: Néprajzi hagyományok Tolna megyében.

06.07. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Téma: Tolna megye része a Völgység.

06.13. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

Téma: A Völgység hagyományai és népszokásai.

 „Egymásról, egymásnak”

2019. szeptember-2019-október

Szeptembertől a résztvevő gyerekek összetétele átalakult. Az 5-6. évfolyamosok maradtak a célkorosztály, csak a gyerekek cserélődtek, és a meglévő témakörök feldolgozása is újra kezdődtek az új tanévtől.

A csoport állandó létszáma 12 fő. A foglalkozások időpontja, általában csütörtökönként 45 perc.

Szeptemberi témáink voltak:

-Szeptemberi központi témánk az iskolai házirend volt.

 

 1. 09. 12. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

-Saját iskolai házirendünk átolvasása, átböngészése, ismeretanyag készítése belőle a partneriskola számára.

 1. 09. 19.(2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

-A testvériskolától kapott házirend vizsgálata, átolvasása, hasznos ötletek, példák kigyűjtése, belőle ismeretanyag készítése.

 1. 09. 26.(45 perc) 14.00-14.45.

 

-Az előzetes kutatómunkák alapján, a két intézmény házirendjének összehasonlítása.

A különbözőségek és az azonosságok felismerése.


 

Októberi témáink voltak:

Októberben a két intézmény szűkebb, majd tágabb környezetét Györe- Magyarkeszi községeket hasonlítottuk össze, vetettük vizsgálat alá, a rendelkezésünkre álló, összegyűjtött ismeretek alapján.

 1. 03. (2x 45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

-Saját iskolánk épületének lerajzolása a magyarkeszi diákok számára. A különleges épület kihangsúlyozása az ábrázolás során.

 1. 10. (2×45 perc) 14.00.-14.45. és 14.45.-15.30.

-Iskolánk és szűkebb környezetének bemutatása testvériskolánk diákjainak egy PPT készítésével.

 1. 17. (45 perc) 14.00-14.45.

-Az intézményeket körülvevő tágabb környezet, a községek feltérképezése (fontosabb, épületek, terek, utcák, parkok).