Együtt élünk együtt működünk


„Együtt élünk, együtt működünk”

 2018.10.01. és 2018.12.31. között nyolc alkalommal tartottunk foglalkozást (ebből 5 alkalommal dupla órában). Az új csoport alakulása miatt ismertettem az éves tematikát, megbeszéltük a ránk váró feladatokat. Meghatároztuk a program célját: A közös célokat együtt tudjuk sikerre vinni. Egy iskolában szinte elkerülhetetlen, hogy a tanulók között kisebb-nagyobb konfliktusok legyenek. Ezek a komoly feszültségek pedig valamilyen módon kihatnak a tanulók életére is, sőt, ilyenkor másképp állunk a dolgokhoz, önmagukhoz, egymáshoz és általában a világhoz is. Célunk, hogy többféle megoldást ismertessünk meg tanulókkal a problémák megoldására. Bemutatunk konfliktuskezelő módszereket is. A konfliktusok biztosítják ugyanis különbözőségünket: emiatt vagyunk mások, mint a többiek, ez adja különlegességünket, egyediségünket, miközben új megoldásokat segít elő, és támogatja a változást, a fejlődést. Az, hogy egy adott konfliktusra hogyan reagálunk, igen sokféle lehet. Ezek közül vannak olyan megoldási módok, amelyek nagyobb eséllyel rontják a helyzetet, és olyanok, amelyek nagyobb eséllyel segítenek a megoldásban.

A tanulók megismerik a lakóhelyüket és környékét, hagyományait, kulturális és természeti értékeit.

A fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság, és a környezetvédelem elősegítése a közös felelősségünk és érdekünk. A tanulók olyan módszereket, megvalósult jó példákat ismertek meg, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez. Segíthetnek a közösségeknek a víztakarékosság megvalósításában, a hulladékok csökkentésében és újrahasznosításában, a környezetbarát megoldások megtalálásában és környezettudatos életmód kialakításában. 

Témáink között szerepelt még: az ünnepek, ünnepi készülődés fontossága a közösségek, az emberiség életében. Beszélgettünk az ünneplés módjairól és a hagyományokról, illetve a hagyományok időnkénti változtatásának szükségességéről is.

2018.10.03. (dupla óra)

 1. Téma: Szervezési feladatok
 2. Téma: Az éves tematika ismertetése

 

2018.10. 10. (dupla óra)

 1. Téma: Élet a közösségben  Az egyén és a közösség viszonya.
 1. Téma: Konfliktusmentes együttélés

Az együttélés szabályai. A tanulók magatartásának, viselkedésének formálása

 1. 11. 14.     5.Téma: A társadalmi együttélés közös normái
 2. 11. 21. (dupla óra)  6. Téma: Erőszak nélkül – konstruktív konfliktuskezelés

„Többet ésszel, mint erővel!”

 7. Téma: Konfliktuskezelési technikák

 1. 11. 28. (dupla óra)  8. Téma: Én és a helyem a környezetemben

Ki vagyok én? Hol van a helyem a világban? Önismeret

 1. Téma: Lakóhelyünk

Lakóhelyem múltja, jelene, jövője. Lakóhelyem nevezetességei 1. 12. 05.                                                                                                                                       10. Téma: Adventi készülődés

 

 1. 12. 10. (dupla óra)                                                                                                         11.Téma: Környezetünk védelmében                                                                                         12. Téma: Környezeti fenntarthatóság

 

 1. 12. 19.

          13.Téma: Karácsony ünnepén…- ünnepeljünk együtt.

 

  2019. 01. 01 és 02. 28 között nyolc alkalommal (amiből 3 alkalom dupla óra volt) tartottunk foglalkozást.

Az ember társas lény. Az emberi kapcsolatok jelentőségét az életünkben aligha lehet túlbecsülni. A lelki egészség, kiegyensúlyozottság és pszichés komfortérzés szempontjából fontos szerepük van a társaknak. De a normáink alakulására, a feladatvégzés színvonalára, az önértékelésre ugyancsak hatással vannak a minket körülvevő emberek. Az ember megfelelő fejlődése érdekében szüksége van a közösségre, szociális kapcsolatokra. Az emberi közösség egyfelől eszköz, hogy a gyerekek megtanulják a közösségi lét normáit másfelől maga a cél, mivel e fejlődés lényege a beilleszkedés.

A barátság, boldogság meghatározása rendkívül nehéz, mert mindenkinek mást jelent a boldogság illetve a barátság fogalma.

 

Ha egyszerű, kis dolgoknak örülünk, ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni, ha sietség és szünet nélkül haladunk céljaink felé, akkor boldognak nevezhetjük magunkat. Használjuk képzelőerőnket képzelgés nélkül, álmodjunk megvalósítható álmokat, vállaljunk értelmes kalandokat, szeressünk mérlegelés nélkül – mindezekkel elérjük a szilárd boldogságot.

A barátság nem más, mint mély lelki kapcsolat. Barátság akkor kezdődik, amikor a lelki társat felfedezzük egymásban. A jó és igaz barátság ritkább, mint a szerelem. Az igaz barátok egyenrangú felek, akik feltétel nélkül támogatják a másikat. A barátság legfontosabb „kellékei” az őszinteség, önzetlenség, segítőkészség, kölcsönös bizalom és tisztelet, hűség, megértés és érdekmentesség.

 1. 01. 09.                                                                                                                                  1.Téma: Az együttműködés fontossága

A csoportkohézió erősítése, az együttes munka eredményességének, örömének megtapasztalása

 

 1. 01.16.

        2 .Téma: Az emberek közötti különbségek, a másság

Elfogadás, empátia, tolerancia

 

 1. 01. 23. (dupla óra)                                                                                                         3.Téma: Boldogulás, boldogság                                                                                          4.Téma: Jóllét és jólét                                                                                                                  01. 30.                                                                                                                                           5. Téma: Párbeszéd és együttműködés                                                                                     


 1. 02. 06. (dupla óra)                                                                                                           6.Téma: A barátság
 1. Téma: „Jól csak a szívével lát az ember…” a barátkozásról

 

 1. 02. 13.                                                                                                                                         8.Téma: Társas kapcsolatok

Emberi kapcsolatok a mindennapi életben.

 

 1. 02. 20. (dupla óra)                                                                                                          9.Téma: Boldogító jó cselekedetek                                                                                     10.Téma: Apró örömök élvezete
 1. 02. 27.                                                                                                                               11.Téma: Fenntartható boldogság                                                                                                     


 1. 03. 01-31. között 4 alkalommal tartottam foglalkozást, amiből egy dupla óra volt.

A hazaszeretet, nem más, mint az emberek hazája, népe iránti szeretete és odaadása. Jó hazafi, hazáját szerető ember az, aki élete során szülőhelyéért, lakóhelyéért, nemzetéért példás magatartást tanúsít. Aki magyar hazafi akar lenni, annak tudnia kell, hogy a többi polgártól tetteiben különböznie kell.

Amióta az emberek közösségben élnek, rájöttek arra, hogy ha békében akarnak egymás mellett élni, akkor viselkedniük kell, és tekintettel kell lenniük egymásra. Ezért alakította ki minden társadalmi rendszer az érintkezési, magatartási szabályait.

Az etikett és az illem ugyanúgy változik, mint a mai felgyorsult, folyamatosan változó világunk. Új szabályok alakulnak ki és régebbi szabályok vesztik el jelentőségüket. Fontos, az illemszabályok betartása, és az udvarias viselkedés. Újabb és újabb formái jelennek meg a társas érintkezésnek, melyekhez bizony először szokások, majd konkrét szabályok kapcsolódnak.

 

 1. 03. 06.

1.Téma: Tenni, amit tenni kell (Jó hazafi)

 

 1. 03. 13.

2.Téma: Ország, haza, nemzet

 

 1. 03. 20. (dupla óra)

3.Téma: A viselkedéskultúra alapjai

 1. Téma: Általános illemszabályok

 

 1. 03. 27.

     5. Téma: Tudni illik, hogy mit illik

2019.04.01-06. 30. között 10 foglalkozást tartottam, amiből 7 dupla óra volt.

A jó ügyek jó alkalmat adnak az összefogásra, a jótettek pedig további jócselekedetekre ösztönöznek. A közlekedés mindennapi életünk természetes velejárója. Ha valaki a közlekedés szabályait közvetlen vagy közvetett úton megszegi, nemcsak magát, hanem a többi közlekedőt is veszélyezteti, veszélyhelyzetbe sodorja. Ahhoz, hogy az adott közlekedési helyzetben – akár gyalogosként, akár kerékpárosként– megfelelően cselekedjünk, alaposan ismerni kell a közlekedés szabályait is.

A Húsvét előtti böjt és az ünnep hagyományairól beszélgettünk. Az ünnepek, a családi összejövetelek elengedhetetlenek a mai, rohanó világban.

A fiatalok körében sajnos egyre jellemzőbb, hogy nem tudják magukat elfoglalni, vagy csak nagyon nehezen és azt sem helyesen teszik. A televíziózás nem a legmegfelelőbb időtöltés. Kevesen néznek tudományos filmeket, inkább a napi sorozatokat nézik. A mai fiatalok nagyon elektronika függők, csak a telefonjaikkal vannak elfoglalva. Az olvasás kezd háttérbe szorulni, ha olvasnak is csak pletykalapokat. Fontos lenne, hogy az olvasmányok között lennénk klasszikusabb művek is. A tanulásra mindig van lehetőség, amit ki is kell használni. Ha egy téma érdekel, azzal a témakörrel kell megismerkedni. Az új dolgok megtanulása óriási örömet okoz. pl.: kártyajáték, nyelvismeret.

A sport az egyik legjobb időtöltés. A szabadban, a természetben töltött idő a testet és lelket is ápolja. A játék olyan tevékenység, amely végigkíséri az emberiség egész életét. A játék varázsa mindenkit magával ragad, közben az ember elfeledve önmagát, csak az örömnek, a közösségnek él. Az önismereti csoportjátékok nemcsak szórakoztatóak, de tanítanak és fejlesztenek is. A csoportdinamikai játékoknál mindenki ötletei ugyanolyan fontosak. Oda kell figyelni a másikra.  Ezek a játékok képet adnak a csoportdinamikai folyamatokról, a csoportban lévő viszonyokról és a tanulók helyzetéről is.

Április:

 1. 04. 03. (dupla óra)   Együtt – egymásért – közösen 16.00.-16.45. és 16.45.-17.30.
 1. 04. 10. (dupla óra)

2.Téma: Cselekedjünk jót! 16.00.-16.45.

3.Téma: Jótettekkel egy jobb világért 16.45.-17.30.

 1. 04. 17. (dupla óra)                                                                                                          4.Téma: Miről szól a Nagyböjt? 16.00.-16.45.                                                                5.Téma: A Húsvét ünnepkörének hagyományai 16.45.-17.30.


Május

 1. 05. 03. 16.00.-16.45.                                                                                                        6.Téma: Közlekedési alapismeretek

 05. 08. 16.00.-16.45.                                                                                                                          7. Téma: Balesetmentes közlekedés

 

 1. 05. 15. (dupla óra)

8.Téma: Civilizációnkban általánosan elfogadott életvezetési normák 16.00.-16.45.

9.Téma: Művelődés, műveltség 16.45.-17.30.

 1. 05. 29.(dupla óra)

10.Téma: Pályaválasztás, élethosszig tartó tanulás 16.00.-16.45.

11.Téma: Önismereti játékok (Mi lennék, ha…)16.45.-17.30.

Június

 1. 06. 06 (dupla óra)

12.Téma: A szabadidő helyes eltöltése16.00.-16.45.

13.Téma: Közösségi játékok 16.45.-17.30.

 1. 06. 11. 16.00.-16.45.
 1. Téma: Sportok és fizikai aktivitások
 1. 06. 12. (dupla óra)

15.Téma: Egy jó hobbi előnyei  16.00.-16.45.

16.Téma: Kell egy hobbi!16.45.-17.30.2019.09.04. 16.00.-16.45.

 1. Téma: Nyári élményeink
 2. 09. 11. 16.00.-16.45.
 3. Téma: Egészséges táplálkozás

2019.09. 18. 16.00.-16.45.

 1. Téma: Infokommunkiáció

2019.09. 27. (dupla óra)

 1. Téma: Fizikai szakmák megismerése 16.00.-16.45.
  1. Téma: Összegzés 16.00.-16.45. Téma: Szellemi szakmák megismerése 16.45.-17.30.

   Október

   Az ember életkori szakaszainak jellemzőit átbeszélve az időskor értékeit, testi, szellemi, lelki változásait elemeztük ki. A harmonikus életről meséltek a foglalkozás felnőtt tagjai, valamint kifejtették, hogy miért kell fiatalon gondolkodnunk és gondoskodnunk időskorunkról. Magyarországon is számos olyan kezdeményezés született, ami a generációk közötti szakadékok áthidalását és a kapcsolatok fejlesztését igyekszik segíteni. Például a „Nagyszülő-unoka” programok, a közös táboroztatások, nyaralások, valamint önkéntes idősek segítenek kisiskolásokat, együtt tanulnak, gyakorolják az olvasást, beszélgetnek stb. ezek helyi megvalósításáról is beszélgettünk.

   Az utolsó alkalom, egy összegzés volt. Mindenki elmondhatta, hogy számára mit adott ez a foglalkozás. Elmesélhették a legjobb, legmeghatóbb, legérzelmesebb pillanatot, emléket, amit megőriznek és tovább visznek életük során. Számomra fontos, hogy elfogadjuk, tiszteljük, megbecsüljük egymást, tudjunk örülni mások sikerének, hogy az értékrendek és életvezetési normák minél előbb kialakuljanak a gyerekekben. Nekem rengeteg pozitív élményt adott, tanultam a gyerekekkel együtt az idősek és fiatalok közötti együttműködést. A generációs különbségek áthidalhatók, megfelelő türelemmel és empátiával.

   A foglalkozás elindította az úton a tanulókat és bízom benne, hogy a későbbiekben alkalmazni tudják a foglalkozásokon elhangzottakat, látottakat.  

   1. 10.02. (dupla óra)

   Testi-lelki- szellemi- változások időskorban 16.00.-16.45.

    Milyen értékeket hordoz az időskor? 16.45.-17.30.

   2019.10.09. 16.00.-16.45.

   Nagyszülők-unoka programok

   2019.10.16. (dupla óra)

   Összegzés 16.00.-16.45.

   Értékelés 16.45.-17.30.

   10. 01-31. között 3 alkalommal tartottam foglalkozást ebből 2 dupla óra volt.