Dolgozóink – Mitarbeiter


Tantestület

            László Olga – Igazgató                                   Tanító , matematika                            műveltségterülettel             Szakvizsgázott közoktatási vezető Gyógypedagógiai asszisztens

 

        Biróné Papp Brigitta                                Tanító Magyar nyelv és irodalom,          Ének-zene  műveltségi területtel

 

Fritschi Ágnes Némettanár, Nemzetiségi német tanító

 

Sebestyén-Végvári Mária Tanító Testnevelés és sport, Természetismeret műveltségi területtel; Ifjúságsegítő

 

            Szeltner Jánosné Tanító           “C “kategóriás néptánc oktató

 

               Szücsné Nagy Viktória                           Tanító, ember és társadalom                        műveltségi területtel                      “C” kategóriás néptánc oktató

 

                  Tekauer-Dürr Anita                            középiskolai némettanár,                         középiskola magyar nyelv és         irodalom tanár

 

           Bőténé Tóth Eszter Lilla              Nemzetiségi német tanító

 

 

 

 Óraadók

 

Bank-Bareith Zsuzsanna Természetismeret szakos tanár

 

       Bitterné Varga Mónika              Német-Angol nyelv szakos tanár

 

         Takács Lászlóné              Biológia- Testnevelés szakos tanár

 

Vercse Adél Vizuális nevelés szakos tanár

        Keszthelyi Zsolt            Történelem- Állampolgári ismeretek szakos tanár

Szakszolgálati dolgozók

                     Mózsik Rita                       Gyógytestnevelő

 

        Pukli Eszter              Gyógypedagógus

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ferencz Adél           Gyógypedagógus, logopédus

 

                     Ömböli Szilvia                      Logopédus

 

 

 

 

 

 

 

Nevelést-oktatást segítő dolgozók:

Szieblné Fink Zita  Iskolatitkár

 

       Verseci Edina          Gyermekfelügyelő   Gyógypedagógiai asszisztens

 

       Pappné Horváth Mónika                       Gyermekfelügyelő                     Pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:

Fábián Györgyné-segítő munkatárs

Sotter Ildikó–         segítő munkatárs

Teleki Tibor  Karbantartó