Hit-és erkölcstan tájékoztató 2024/2025


Hit-és erkölcstan tájékoztató 2024/2025Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján szervezzük az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-oktatást.A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban, a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan 2024. március 07-én 14:00-16:00 óráig kereshetik fel kérdéseikkel a katolikus hitoktatót Sebestyénné Nyisztor Orsolyát illetve az etika oktatással kapcsolatban az igazgatót (László Olga). A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika oktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etika oktatásban részesül. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. és 5. osztályos tanulók szüleinek a beiratkozás időpontja.Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.