Rólunk


AMIT NYÚJT AZ ISKOLA…

 

 • Oktatás általános tanterv szerint

 • Nemzetiségi német nyelvoktatás

 • Integrált oktatás

 • Differenciált egyéni fejlesztés, felzárkóztatás:

         -differenciált órai munka

 -korrepetálás,

-egyéni fejlesztés gyógypedagógussal,

-logopédiai ellátás,

 -gyógytestnevelés

 • Tehetséggondozás/ differenciált munka, egyéni foglalkozás/

 • Versenyfelkészítés/sport, tanulmányi/

 • Nyelvtanulási lehetős

  nemzetiségi német, angol

 • Úszásoktatás

 • Hittan, Hit és erkölcstan/Erkölcstan – igény szerint

 • Szakkörök                        

          -Angol szakkör                        

          -Vöröskeresztes szakkör      

          -Színjátszó szakkör                      

          -Tömegsport                         

          -Néptánc  

 •     Szoros együttműködés azSZMK-  val,DÖK-kel
 •    Pályaválasztási tanácsadás

Intézményünk  2012 őszétől  a

Kapronczai Művészeti Iskola telephelyeként működik, így intézményünkben megvalósulhatott a társastánc oktatás.

Tanulóink  100%-ban részesülnek táncoktatásban!